понеделник, 28 декември 2009 г.

една забавна публикация, с доста невярна информация, но все пак

http://paper.standartnews.com/archive/2004/09/19/nedelnik/s4206_4.htm