Професионални снимки за реклами, част от работата на Мила Попнеделева Генова, като фотомодел

Мила Попнеделева
попнеделева мила

Мила Попнеделева-Генова
popnedeleva
мила попнеделева

Понеделева

mila popnedeleva

mila popnedeleva
попнеделева

mila popnedeleva
mila popnedeleva
Mila Popnedeleva-Genova

mila popnedeleva
mila popnedeleva


mila popnedeleva 


mila popnedeleva


mila popnedeleva
mila popnedeleva

                                      mila popnedeleva

Мила Попнеделева - Генова
Част от работата ми като фотомодел, реклами за луксозни фирмени календари,  козметика и арт фотографии.
Всички права върху фотографиите са запазени от фирмите, за които са ме снимали.
Не копирайте, моля.
Мила Попнеделева - Генова