сряда, 4 декември 2013 г.

http://www.kultura.bg/bg/article/view/21579

http://www.kultura.bg/bg/article/view/21579
    Издаването на интелигентни книги днес е лукс, а на авторски детски книжки – свръх посвещаване. Мила Попнеделева-Генова го прави поради изричното си вътрешно желание и убеждение, но и като концептуален проект срещу пошлостта и визуалната неграмотност.
  д-р Мария Василева, изкуствовед