четвъртък, 28 юли 2011 г.

Приказка просто така, прасешка при това или как се случва нова книга